Ngân hàng cấu trúc tiếng Anh

Đây là một số câu cấu trúc tiếng anh cơ bản gửi đến các bạn độc giả tham khảo. Tài liệu cung cấp những cấu trúc tiếng anh từ cơ bản đến nâng cao, từ phổ biến đến đặc biệt, giúp các bạn rèn luyện khả năng sử dụng tiếng anh, bên cạnh đó, đây cũng là một cuốn sổ tay bổ ích giúp mọi người có thể dùng khi cần thiết

Từ khóa: thì cơ bản trong tiếng anh, cấu trúc tiếng anh, ngân hàng cấu trúc tiếng anh, ngữ pháp tiếng anh, cấu trúc câu tiếng anh, từ vựng tiếng anh

xls 114 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:431 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận