Một số vấn đề về đạo đức Hồ Chí Minh

Trước hết, tôi muốn quy ước rằng, “đạo đức” của Hồ Chí Minh đề cập ở đây là đạo đức mới, khác đạo đức cũ, mà Hồ Chí Minh so sánh đạo đức cũ như là con người đầu chạm xuống đất hai chân chổng lên trời. Có khi Hồ Chí Minh gọi đạo đức mới là “đạo đức cách mạng”.Vấn đề đạo đức cách mạng, theo quan niệm của Hồ Chí Minh, là lĩnh vực nhạy cảm của văn hoá và đồng thời là cái gốc của sự phát triển. Từ trong các bài nói, bài viết của Hồ...

Từ khóa: câu hỏi tư tưởng, tài liệu tư tưởng, ôn tập môn tư tưởng, môn tư tưởng hồ chí minh, giáo trình môn tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

doc 44 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:132 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận