Luyện đường non và trợ tinh

Công nhân kĩ thuật là người vận hành trực tiếp kĩ thuật nhà máy đường, kiến thức cơ bản về công nghệ và nắm vững yếu lĩnh thao tác cơ bản của họ là yếu tố quyết định chủ yếu hiệu quả kinh tế cao cho nhà máy. Có thiết bị tốt và công nhân kỹ thuật lành nghề là mong muốn của cả hai bên cung cấp và tiếp nhận máy.

Từ khóa: kĩ thuật nấu đường, đường tinh luyện, chất lượng nấu đường, chế biến thực phẩm, qui trình chế biến đường, nhiệt độ nấu đường

pdf 487 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:432 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận