LUẬT ÁP DỤNG TRONG NHÀ TRƯỜNG

Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng, nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy CN hóa, hiện đại hóa , là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững

Từ khóa: LUẬT ÁP DỤNG TRONG NHÀ TRƯỜNG, pháp luật đại cương, luật kinh doanh, luật Việt Nam, luật dân sự, luật kinh doanh

ppt 69 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:48 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận