Luận văn:Giải pháp phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Để du lịch phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần đưa tỉ lệ của ngành này chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, cần phải bảo vệ, hai di tích văn hóa, lịch sử của Quảng Nam đã được UNESCO công nhận. "Hai di sản, một điểm đến" đã là lời kêu gọi khách du lịch bốn phương đến Quảng Nam. Nhưng nếu để Hội An mất đi cái dáng vẻ của đô thị cổ, di tích Chùa Cầu bị ô nhiễm và xuống cấp, bờ biển bị xâm hại,...

Từ khóa: du lịch bền vững, tỉnh Quảng Nam, luận văn, kinh tế phát triền, kế toán kiểm toán, tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng

pdf 26 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:79 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận