KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP- ĐỀ TÀI: "HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA KHÁCH SẠN"

Hoạt động marketing của khách sạn

Ngành kinh doanh du lịch nói chung và ngành kinh doanh khách sạn nói riêng đang là những ngành kinh tế hấp dẫn và ngày càng có tỷ trọng cao trong thu nhập quốc dân của nhiều quốc gia. Đối với nước ta việc phát triển kinh doanh du lịch là phù hợp với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng chuyển mạnh sang các ngành dịch vụ mà trong đó kinh doanh khách sạn là một ngành có vị trí hết sức quan trọng....

Từ khóa: hoạt động Marketing, quản trị marketing, báo cáo marketing, chiến lược marketing, khóa luận marketing, marketing khách sạn

pdf 91 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:114 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận