KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THUẾ VÀ PHÁP LUẬT THUẾ VIỆT NAM

1.1.1. Nguồn gốc ra đời của thuế
Thuế ra đời gắn liền với sự ra đời của Nhà nước:
NN ra đời  phát sinh nhu cầu chi tiêu  NN ban hành pháp luật quy định người dân có nghĩa vụ phải nộp tiền cho NN để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của mình  Đó chính là thuế.

Từ khóa: PHÁP LUẬT THUẾ VIỆT NAM, thuế Việt Nam, pháp luật đại cương, luật kinh doanh, luật Việt Nam, luật dân sự, luật kinh doanh

ppt 50 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận