Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2009

Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2009, chi tiết về tình hình chi tiêu cảu khách du lịch của các nước trên thế giới, giúp cho nhà hoạch định chính sách du lịch có cài nhìn sâu và tổng quát

Từ khóa: Chi tiêu của khách du lịch, Du lịch quốc tế, Nghiệp vụ lữ hành, Du lịch Việt Nam, Kinh doanh lữ hành, Lãnh thổ du lịch

pdf 233 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:19/12/2013 | Lượt xem:92 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận