Grammar Review

SUBJECT có thể là một động từ nguyên thể, một VERB_ING, một đại từ, song nhiều nhất vẫn là một danh
từ. Chúng bao giờ cũng đứng ở đầu câu, làm chủ ngữ và quyết định việc chia động từ. Vì là danh từ nên
chúng liên quan đến những vấn đề sau:

Từ khóa: ngữ pháp tiếng anh căn bản, luyện tập ngữ pháp tiếng anh, văn phạm anh văn, anh văn thương mại, anh văn giao tiếp, ngữ pháp tiếng anh,

pdf 116 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:367 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận