GIÁO TRÌNH ÔN THI PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Câu 1: Hãy phân tích nguồn gốc nhà nước theo quan điểm học thuyết MacLenin? *Nguồn gốc NN theo Mác: Các học giả theo quan điểm Mac Lênin giải thích nguồn gốc NN bằng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, họ chỉ ra rằng NN ko phải là 1 hiện tượng bất biến, vĩnh cửu mà nó là 1 phạm trù lịch sử, có quá trình phát sinh, phát triển và tiêu vong. NN là sản phẩm của XH, nó xuất hiện khi XH phát triển đến 1 trình...

Từ khóa: ôn thi pháp luật, bài tập ôn thi, đề kiểm tra, kiểm tra học phần, thi kết thúc học phần

pdf 18 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:60 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận