Giáo trình luật tố tụng hành chính

Văn bản có thể trở thành yếu tố của hệ thống theo chiều ngang, tức là dù được hình thành như thế nào, thuộc thang bậc pháp lý nào cũng đều phải căn cứ vào đối tượng điều chỉnh, và theo chiều dọc, tức là mang tính chất thứ bậc tuỳ thuộc vào thẩm quyền của các cơ quan ban hành. Để có được hệ thống văn bản cần phải thường xuyên tiến hành công tác rà soát và hệ thống hoá các văn bản. Kết quả của công tác này là tạo ra hệ thống văn bản cân đối,...

Từ khóa: Giáo trình luật tố tụng hành chính, luật tố tụng hành chính , pháp luật đại cương, luật kinh doanh, luật Việt Nam, luật dân sự, luật kinh doanh

pdf 113 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:77 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận