Đón tiếp các đoàn khách

Thăm nhà nước là chuyến thăm của nguyên thủ
quốc gia nước này đến nước khác. Đây là chuyến
thăm có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ giữa hai
nước và thường được đón tiếp với nghi thức lễ tân
trọng thể.Thăm chính thức là chuyến thăm hoặc của nguyên
thủ quốc gia hoặc của Thủ tướng chính phủ đối với
nước ngoài. Chuyến thăm này ít quan trọng so với
thăm nhà nước, vì vậy mức độ và nghi thức đón tiếp
thấp hơn....

Từ khóa: Thăm nhà nước, Thăm chính thức, Thăm làm việc, Thăm không chính th ức, đế án đón tiếp, sân bay thủ đô

ppt 35 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:148 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận