Đồ án tốt nghiệp " Quản lý khách sạn và đặt phòng trực tuyến "

Bộ máy quản lý của khách sạn bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc,
Phó giám đốc, các phòng ban (Phòng kế toán, phòng kinh doanh, phòng tổ
chức – hành chính), và các tổ; được bố trí theo sơ đồ sau:

Từ khóa: luận văn tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Quản lý khách sạn , đặt phòng trực tuyến , đồ án khách sạn, quản trị học, quản trị kinh doanh

pdf 74 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:102 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận