Đề thi môn pháp luật đại cương trường ĐH Ngân Hàng

Phần trắc nghiệm Phần tự luận: Câu 1: +Phân tích nguyên tắc trong điều XYZ trong bộ luật Tố tụng hình sự "không ai được xem là có tội khi bản án chưa có hiệu lực pháp luật" +Ví dụ minh họa/Liên hệ với hệ thống tư pháp tại Việt Nam

Từ khóa: đề thi kế toán, tín dụng ngân hàng, thẩm định tài chính, tin học căn bản, quản trị học

pdf 3 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:108 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận