Công nghệ sản xuất rượu vang

Lịch sử của rượu vang và cách làm rượu vang là một nền văn minh có từ lâu đời. việc
khám phá ra rượu vang đầu tiên cũng là một cách tình cờ. Người ta kể lại rằng nhà vua nước
Ba Tư dự trữ nho trong hoàng cung để sử dụng nho trong các mùa khan hiếm, có một lọ nho
đã bị vứt bỏ do các trái nho bị dập và người ta nghĩ rằng dịch trái nho mất dần đi vị ngọt và
coi như một chất độc....
Đăng nhập để bình luận