CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN MÁC – LÊNIN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Các vấn đề được đề cập Nhà nước là gì? Pháp luật là gì? Nguyên nhân, điều kiện phát sinh Nhà nước và pháp luật?Những quy luật phát sinh, phát triển đặc thù, những đặc tính chung và những biểu hiện quan trọng nhất cuả nhà nước và pháp luật Bản chất, hình thức, chức năng của nhà nước và pháp luật, đặc biệt là nhà nước và pháp luật XHCN. Các khái niệm, phạm trù pháp luật XHCN...

Từ khóa: luật quốc tế, công pháp quốc tế, đại cương pháp lý, pháp luật quốc tế, đặc trưng của luật quốc tế , nhà nước pháp luật

ppt 39 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:241 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận