Bài giảng Những yếu tố địa lý ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch của một lãnh thổ

Bài giảng Những yếu tố địa lý ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch của một lãnh thổ nhằm trình bày về các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự hình thành & phát triển du lịch. Các yếu tố địa lý của một lãnh thổ, ác yếu tố địa lý nhân văn, các điều kiện tự thân làm nảy sinh nhu cầu du lịch.

Từ khóa: Hướng dẫn du lịch, Tâm lý khách du lịch, Du lịch việt nam, Văn hóa du lịch, Ảnh hưởng phát triển du lịch, Phát triển du lịch

pdf 55 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:25/05/2014 | Lượt xem:245 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận