Bài giảng Hệ thống phân vị trong phân vùng du lịch

Bài giảng Hệ thống phân vị trong phân vùng du lịch nhằm trình bày về các nội dung: hệ thống phân vị trong phân vùng du lịch, các quan điểm phân vị, các cấp phân vị Hệ thống chỉ tiêu trong phân vùng du lịch. Số lượng, chất lượng tài nguyên và sự kết hợp của các dạng tài nguyên. Cơ sở hạ tầng – cơ sở vật chất kĩ thuật.

Từ khóa: Hướng dẫn du lịch, Tâm lý khách du lịch, Du lịch sinh thái, Văn hóa du lịch, Phân vùng du lịch, Hệ thống phân vị du lịch

pdf 38 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:25/05/2014 | Lượt xem:221 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận