Bài giảng Điều tra & đánh giá tài nguyên du lịch

Bài giảng Điều tra & đánh giá tài nguyên du lịch nhằm trình bày về cơ sở quan trọng để tiến hành phát triển, bảo tồn, tôn tạo và khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên. Cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước ban hành chính sách hợp lý.

Từ khóa: Kiến thức du lịch, Tâm lý khách du lịch, Văn hóa du lịch, Quản trị du lịch, Tài nguyên du lịch, Đánh giá tài nguyên du lịch

pdf 27 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:25/05/2014 | Lượt xem:328 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận