Bộ sưu tập luận văn quản trị khách sạn

Ngành Quản trị nhà hàng khách sạn đào tạo cử nhân có đủ kiến thức về chuyên môn và ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức, tác phong nghề nghiệp để có thể làm việc hiệu quả trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn.

Từ khóa: quản trị khách sạn,luận văn quản trị khách sạn,nghiệp vụ quản trị khách sạn,nhà hàng khách sạn,quản lý khách sạn

7 Tài Liệu | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:4103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0

Đăng nhập để bình luận