Bộ sưu tập luận văn phát triển du lịch Việt Nam

Việt Nam có đủ các yếu tố để phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú. Năm 2008, Việt Nam đã đón 4,218 triệu lượt khách quốc tế, con số này năm 2009 là 3,8 triệu lượt, giảm 11% so với năm trước. Năm 2012, số khách quốc tế đến Việt Nam là 6,8 triệu lượt, khách nội địa đạt 32,5 triệu lượt.[2] Doanh thu ngành du lịch Việt Nam năm 2009 đạt từ 68.000 đến 70.000 tỷ đồng,[3] 160.000 tỷ đồng năm 2012[2]. Du lịch đóng góp 5% vào GDP của Việt

Từ khóa: du lịch Việt Nam,phát triển du lịch Việt Nam,luận văn du lịch Việt Nam,tiềm năng du lịch Việt Nam,phương hướng du lịch Việt Nam

7 Tài Liệu | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:4331 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0

Đăng nhập để bình luận