Tiểu luận:Ứng dụng nghiệp vụ lễ tân ngoại giao trong du lịch

Để hiểu rõ về vấn đề thì bài tiểu luận của chúng tôi tập trung đi sâu tìm
hiểu một khía cạnh trong một nghiệp vụ giao tiếp cơ bản đó là phép lịch sự xã
giao quốc tế và những ứng dụng của nó trong du lịch.

Từ khóa: Nghiệp vũ lệ tân, Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao, Lễ tân ngoại giao, Nghiệp vụ lữ hành, Du lịch Việt Nam, Kinh doanh lữ hành, Lãnh thổ du lịch

pdf 39 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:19/12/2013 | Lượt xem:59 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận