Tiểu luận: Tìm hiểu văn hóa Hội An

Ngày nay, vấn đề hội nhập quốc tế lại mang một màu sắc mới, nội dung mới, và những thách thức mới. Trong bối cảnh đó, Hội An đã và phải làm gì để hội nhập thành công? Từ công cuộc bảo tồn… Bài tiểu luận Tìm hiểu văn hóa Hội An cho ta hiểu được văn hóa Hội An, và bảo tồn gia trị văn hóa nơi đây.

Từ khóa: Văn hóa Hội An, Du lịch Hội An, Di sản Hội An, Nghiệp vụ lữ hành, Du lịch Việt Nam, Kinh doanh lữ hành, Lãnh thổ du lịch

pdf 13 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:19/12/2013 | Lượt xem:101 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận