Tiểu luận: Thu thập tài liệu và so sánh Chiến lược giá của một số doanh nghiệp du lịch ở Cần Thơ

Các SPDL của các công ty luôn có sự khác nhau nhằm đạt được những nhu cầu của khách hàng, với công việc thu thấp tài liệu để so sánh chiến lược giá của một số doanh nghiệp du lịch ở Cần Thơ

Từ khóa: Du lịch ở Cần Thơ, Chiến lược giá, Văn hóa du lịch, Nghiệp vụ lữ hành, Du lịch Việt Nam, Kinh doanh lữ hành, Lãnh thổ du lịch

pdf 7 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:19/12/2013 | Lượt xem:102 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận