Tiểu luận: Thu thập tài liệu có liên quan “chiến lược phân phối” của một hoặc hai doanh nghiệp du lịch ở cần Thơ

Trong du lịch, chiến lược phân phối có vai trò đặc biệt quan trọng và có sắc thái riêng. Điều này xuất phát từ đặt trưng khác biệt của các sản phẩm dịch vụ du lịch so với các lĩnh vực sản xuất hàng hóa khác.

Từ khóa: Du lịch ở cần Thơ, Chiến lược phân phối, Nghiệp vụ lữ hành, Du lịch Việt Nam, Kinh doanh lữ hành, Lãnh thổ du lịch

pdf 16 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:19/12/2013 | Lượt xem:57 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận