Tiểu luận: Thông tin có liên quan đền nghề hướng dẫn viên và các quy định của Việt Nam liên quan dến nghề hướng dẫn viên Du lịch

Môi trường du lịch Việt Nam hiện nay rất năng động và thoải mái. Là ứng cử viên của
nghề này, bạn đang nói với mọi người rằng bạn cũng là một người năng động không
kém bởi vì bạn đang trong vai trò của nhà quảng cáo, nhà ngoai giao,

Từ khóa: Hướng dẫn viên du lịch, Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, Nghiệp vụ lữ hành, Du lịch Việt Nam, Kinh doanh lữ hành, Lãnh thổ du lịch

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:19/12/2013 | Lượt xem:58 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận