Tiểu luận: Tác động của tổ chức lãnh thổ du lịch đến tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam cũng là nơi sở hữu 2 di sản văn hóa thế giới là đô thị cổ Hội An và Khu đền Tháp Mỹ Sơn; ngoài ra còn có Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Tất cả đã tạo nên những lợi thế quan trọng tạo cơ hội cho ngành công nghiệp không khói ở Quảng Nam phát triển.

Từ khóa: Du lịch tỉnh Quảng Nam, Ngành du lịch tỉnh Quảng Nam, Nghiệp vụ lữ hành, Du lịch Việt Nam, Kinh doanh lữ hành, Lãnh thổ du lịch

pdf 17 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:19/12/2013 | Lượt xem:60 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận