tiểu luận: Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá ở Việt nam

Đất nước Việt Nam có tiềm năng du lịch rất phong phú và đa dạng, có sức hấp dẫn lớn chẳng những đối với khách du lịch trong nước mà còn với khách du lịch quốc tế và bà con Việt kiều ở xa Tổ quốc

Từ khóa: tiềm năng du lịch, lễ hội đền hùng, Hội hè Việt Nam, văn hoá Việt Nam, du lịch văn hoá, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

pdf 36 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:59 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận