Tiểu luận:Định vị thị trường mục tiêu tại 2 khách sạn lớn tại Cần Thơ

Kinh doanh khách sạn là hoạt động kinh doanh trên cơ sở cung cấp các dịch vụ lưu trú,
ăn uống và các dịch vụ bổ sung cho khách nhằm đáp ứng các nhu cầu ăn, nghỉ và giải trí
của họ trong thời gian lưu trú tạm thời tại đại phương với mục đích lợi nhuận
Đăng nhập để bình luận