Thuyết minh:Tác động của tổ chức lãnh thổ du lịch đến tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam, là vùng đất còn lưu giữ nhiều dấu tích của nền Văn hóa Chămpa. Toàn tỉnh đã có 18 huyện, thành phố với 244 xã, phường, trong đó có đến 9 huyện miền núi .Nơi sở hữu 2 di sản văn hóa thế giới là đô thị cổ Hội An và Khu đền Tháp Mỹ Sơn; Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm

Từ khóa: Tỉnh Quảng Nam, Du lịch Quảng Nam, Tổ chức lãnh thổ du lịch, Nghiệp vụ lữ hành, Du lịch Việt Nam, Kinh doanh lữ hành, Lãnh thổ du lịch

pdf 20 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:19/12/2013 | Lượt xem:98 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận