Thuyết minh: Tác động của tổ chức lãnh thổ du lịch đến phát triển kinh tế- xã hội TP,Hội An

Tác động của tổ chức lãnh thổ du lịch đến phát triển kinh tế- xã hội TP,Hội An, nhằm nêu lên mặt tích cực và tiêu cực từ du lịch đem lại cho thành phố Hội An.

Từ khóa: Tổ chức lãnh thổ du lịch, Du lịch Hội An, Kinh tế du lịch, Nghiệp vụ lữ hành, Du lịch Việt Nam, Kinh doanh lữ hành, Lãnh thổ du lịch

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:19/12/2013 | Lượt xem:99 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận