Pháp luật về công ty cổ phần

1. Đặc điểm pháp lý
- Công ty cổ phần là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân.
- Công ty cổ phần chỉ chịu trách nhiệm về mọi khoản nợ trong phạm vi vốn điều lệ.
- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vốn vào công ty.
Đăng nhập để bình luận