PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

2.1 Bản chất giai cấp của Nhà nước (Tính giai cấp)
Nhà nước là bộ máy cưỡng chế đặc biệt nằm trong tay giai cấp càm quyền
Giai cấp cầm quyền sử dụng Nhà nước để duy trì sự thống trị của mình đối với toàn xã hội, trên cả 3 mặt: chính trị, kinh tế và tư tưởng
2.2 Bản chất xã hội của Nhà nước (Tính xã hội)
Nhà nước phải phục vụ những nhu cầu mang tính chất công cho xã hội như: xây dựng bệnh viện, trường học, đường xá…
...

Từ khóa: giáo trình đại cương, nguồn gốc nhà nước, bản chất nhà nước, thuộc tính của nhà nước, chức năng của nhà nước, hình thức nhà nước

ppt 257 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:42 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận