Pháp luật đại cương

Tài liệu tham khảo về pháp luật đại cương. Nhà nước là bộ máy cưỡng chế đặc biệt nằm trong tay giai cấp cầm quyền. Giai cấp cầm quyền sử dụng Nhà nước để duy trì sự thống trị của mình đối với toàn xã hội, trên cả 3 mặt: chính trị, kinh tế và tư tưởng. Nhà nước phải phục vụ những nhu cầu mang tính chất công cho xã hội như: xây dựng bệnh viện, trường học, đường sá…

Từ khóa: pháp luật đại cương, nguồn gốc nhà nước, bản chất nhà nước, chức năng nhà nước, bộ máy nhà nước, hình thức nhà nước

ppt 257 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:93 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận