Pháp luật đại cương

Tài liệu tham khảo về pháp luật đại cương về những vấn đề cơ bản về nhà nước, những vấn đề cơ bản của pháp luật, nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hệ thống pháp luật và quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật- vi phạm pháp luật- trách nhiệm pháp lý, pháp chế XHCN-nhà nước pháp quyền

Từ khóa: Đại cương pháp luật, pháp chế, thực hiện pháp luật, pháp luật, quan hệ pháp luật, thuộc tính pháp luật

ppt 257 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:84 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận