Ôn tập ngữ pháp tiếng anh

Ôn tập ngữ pháp tiếng anh giúp các bạn nắm bắt lại những ngữ pháp anh văn đã học một cách tốt hơn. Chúng tôi hy vọng sẽ đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn học tiếng anh. Nó có thể dùng làm giáo trình dạy ngứ pháp ở trong lớp, làm tài liệu ôn tập và than khảo ngữ pháp cho học sinh, sinh viên và giáo viên.

Từ khóa: các thì của tiếng anh, ngữ pháp tiếng anh căn bản, văn phạm anh văn, ôn tập ngữ pháp tiếng anh, cách sử dụng thì, ngữ danh từ

pdf 129 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:158 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận