Những vấn đề cơ bản của luật pháp

Bản chất của nhà nước
Chính thể
Mối quan hệ Nhà nước – Nhân dân
Quan hệ Đảng – Nhà nước – xã hội
Vị trí, vai trò của các đoàn thể nhân dân
Chính sách đối ngoại

Từ khóa: vấn đề cơ bản của luật pháp, bản chất nhà nước, pháp luật đại cương, đại cương pháp luật, nhà nước pháp luật, luật hiến pháp

ppt 37 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:132 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận