Ngữ pháp tiếng Anh: Phonetic Symbols

Phiên âm là một trong những phần khó của ngôn ngữ tiếng Anh. Nó rất đa dạng và phong phú ở những hình thức khác nhau. Để đọc được những ký hiệu phiên âm trong Tiếng Anh, bạn cần nghiên cứu một cách kỹ càng những biểu tượng phiên âm sau. Chúng sẽ giúp cho bạn đọc được bất cứ từ nào bạn gặp trong một cuốn từ điển.

Từ khóa: tài liệu ngữ pháp tiếng anh, bài tập thì trong tiếng anh, Ngữ pháp tiếng Anh, Phonetic Symbols, Phiên âm tiếng anh, Vowels nguyên âm, nguyên âm đơn

doc 129 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:106 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận