Nghiên cứu tính khả thi của du lịch sinh thái_Campuchia

Bốn thị trường chính đến Campuchia là:
1. Các tour du lịch trung bình hoặc đường dài bao gồm các chương trình Campuchia là một điểm đến cùng với những điểm đến khác trong khu vực;
2. Như là một chương trình bổ sung cho các điểm đến lân cận như Thái Lan
3. Như một điểm đến duy nhất được bán trong khu vực;
4. Như một điểm đến đường dài cho du khách du lịch độc lập (FITs).
Đăng nhập để bình luận