NGHIÊN CỨU TÍNH KHẢ THI CỦA DU LỊCH SINH THÁI

Du lịch sinh thái là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên và văn hoá bản địa gắn với giáo dục môi trường, có đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững với sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương.

Từ khóa: luận văn báo cáo, luận văn tốt nghiệp, tiểu luận, du lịch sinh thái, khu bảo tồn quốc gia, du lịch biển, Việt Nam, chiến lược phát triển du lịch

pdf 64 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận