Ngành Du lịch Việt Nam

Ngành du lịch Việt Nam được thành lập từ
năm 1960 và hiện nay heo thống kê, trên địa
bàn cả nước có khoảng 50 điểm du lịch trải
dài khắp cả nước trong đó tập trung nhiều ở
Miền Bắc và miền Trung.

Từ khóa: di lịch Việt Nam, lịch sử ngành du lịch, hội nhập quốc tế, du lịch sau gia nhập WTO, phát triển du lịch Việt Nam, thị trường du lịch

ppt 56 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:111 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận