Mac, Ăngghen và những vấn đề lý luận văn học

G P RT E Đ R . H IL N E

MÁ , N G E CĂ G H N V N ỮN V NĐ V NH C À H G Ấ Ề Ă Ọ

N ÀX Ấ B NV NH CN H T U TQ Ố G A H U T Ả Ă Ọ G Ệ H Ậ U C I MA X Ơ A 16 T C V ,98

.MÁC, ĂNGGHEN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VĂN HỌC

G. PHRITLENĐER NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT QUỐC GIA MATXCƠVA, 1968

Lê Lưu Oanh Phùng Ngọc Kiếm (dịch)

Sách điện tử (bản in một mặt...

Từ khóa: quan điểm các mác, nghiên cứu triết học, tư tưởng hồ chí minh, chủ nghĩa mac lenin, luận văn triết học.lý luận triết học

pdf 103 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:208 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận