Luật hiến pháp

1. Chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chế độ VHXH, an ninh quốc phòng, đối ngoại
2. Mối quan hệ cơ bản giữa Nhà nước và công dân: quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
3. Những vấn đề cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Bộ máy nhà nước.

Từ khóa: bài giảng Luật hiến pháp, tài liệu Luật hiến pháp, pháp luật đại cương, đại cương pháp luật, nhà nước pháp luật, luật hiến pháp

ppt 37 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:124 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận