LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG DU LỊCH MICE CỦA CÔNG TY VIETRAN TOUR TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Ngày nay cùng với sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế đất nước thì du lịch không chỉ là một ngành kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế mà còn là đòn bẩy, thúc đẩy sự phát triển của tất cả các ngành trong kinh tế quốc dân tạo động lực cho sự tích lũy của nền kinh tế, là phương tiện quan trọng để thực hiện chính sách mở cửa và là cầu nối với thế giới bên ngoài phát triển du lịch, tiến bộ xã hội tình hữu nghị, hoà bình và hiểu biết lẫn...

Từ khóa: luận văn, phát triển du lịch, du lịch sinh thái, du lịch bền vững, thị trường du lịch, tài nguyên du lịch

pdf 34 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:90 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận