Luận văn: Định vị thương hiệu khách sạn Xanh Đà Nẵng

Định vị thương hiệu là chiếm giữ "hình ảnh" trong tâm trí của khách hàng. Chiến lược định vị phù hợp sẽ tạo ra giá trị và sự khác biệt được khắc sâu trong suy nghĩ của khách hàng. Định vị thương hiệu tạo ra chỗ đứng của thương hiệu so với các đối thủ trong ngành. Định vị giúp định hướng các hoạt động tiếp thị, truyền thông và chiến lược thương hiệu.

Từ khóa: Định vị thương hiệu, khách sạn Xanh Đà Nẵng, luận văn, kinh tế phát triển, kế toán kiểm toán, tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng

pdf 26 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:82 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận