Khoa học ăn chay

Thuật ngữ "Ăn chay" xưa nay vẫn lamfg chúng ta liên hệ tới vấn đề tôn giáo, cụ thể là tới đạo Phật. Thế nhưng với sự phát triển sâu rộng của khoa học nói chung và y học nói riêng, việc ăn chay đã được tìm hiểu, nghiên cứu đã trở thành đề tài nghiên cứu khoa học của nhiều quốc gia

Từ khóa: nghệ thuật ăn chay, các món ăn chay, tài liệu ẩm thực, hướng dẫn nấu ăn, nghệ thuật ẩm thực, nghệ thuật nấu ăn,

pdf 225 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:58 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận