Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

Chủ nghĩa tư bản phát triển qua hai giai đoạn là: Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh ( CNTB- TDCT) và chủ nghĩa tư bản độc quyền ( CNTB- ĐQ). Giai đoạn độc quyền là sự kế tục trực tiếp giai đoạn tự do cạnh tranh trong cùng một phương thức sản xuất TBCN.

Phát triển học thuyết kinh tế của C.Mác, LêNin đã trình bày một cách có hệ thống, sâu sắc lý luận về chủ nghĩa CNTB- ĐQ và CNTB- ĐQ Nhà nước. ...

Từ khóa: Tư Bản Độc Quyền, chủ nghĩa tư bản, học thuyết kinh tế, kinh tế cơ bản, chủ nghĩa mác lenin, kinh tế thị trường

ppt 62 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:80 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận