Giáo trình triết học Mác - Lênin

ở ấn Độ, thuật ngữ dar'sana (triết học) có nghĩa là chiêm ngưỡng, nhưng mang
hàm ý là tri thức dựa trên lý trí, là con đường suy ngẫm để dẫn dắt con người đến với
lẽ.

Từ khóa: tài liệu học đại học, đề cương triết học, triết học đại cương, học môn triết tốt, tài liệu môn triết học, triết học Mác Lênin

doc 417 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:211 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận