Giáo trình pháp luật đại cương trường ĐH Kinh tế quốc dân

Xã hội loài người đã trải qua mộtthời kỳ không có nhà nước và pháp luật, đó là thời kỳ công sản nguyên thủy. Trong thời kỳ này, do trình độ phát triển hết sứ thấp kém của lực lượng sản xuất cho nên con người cùng sống chung, cùng lao động và cùng hưởng thụ những thành quả do lao động chung mang lại.
Đăng nhập để bình luận