Đồ án: "Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất bánh tráng rong kho"

Dựa vào bảng 3.2, ta thấy rằng rong sau khi được rửa
sạch đem chần trong nước nóng ở nhiệt độ 80oC trong
thời gian 60s thì chất lượng rong sau quá trình đông
khô sẽ tốt hơn và thời gian đông khô cũng ngắn hơn
nhiều so với rong tươi đông khô.
Vậy tôi chọn phương pháp chần rong trong nước nóng
ở nhiệt độ 80oC trong thời gian 60s trước khi đông khô
để quá trình sản xuất đạt hiệu quả cao nhất....
Đăng nhập để bình luận